Ayuda de navegación

Ayuda de navegación

 A sede electrónica do Ministerio da Policía Territorial está estruturada da maneira que se describe a continuación.

 

Na parte superior da páxina, atópase a cabeceira.

Imagen de la cabecera de la  sede del Ministerio de Política Territorial

 

Ten as seguintes características:

 

    *  O logotipo do Ministerio situado á esquerda, conduce, ao premer nel, á páxina de inicio.

    * Na parte superior dereita hai diversas ligazóns que nos permiten acceder ás versións traducidas da sede.

    *  A continuación de devanditas ligazóns, a seguinte icona permite eliminar as cores para obter unha versión da páxina en alto contraste.

 

Baixo as ligazóns, atópase a caixa do buscador. Será necesario introducir o texto a buscar e premer sobre o botón “Buscar”.

 

Por debaixo, na parte esquerda atópase o menú superior, no que se atopan as seguintes ligazóns:

 

    *  Procedementos: permite acceder á listaxe de procedementos accesibles na sede. En cada un deles hai un botón “Ir ao procedemento” que nos permite acceder á páxina previa de información sobre o mesmo. Nesta páxina, o botón “Acceder ao procedemento” permitiranos iniciar un expediente asociado a ese procedemento. Para iso é necesario dispor dun certificado recoñecido e, neste punto, teremos que facer uso del e presentaranos unha serie de ventás. Entre elas unha na que nos solicita permiso para executar a aplicación instalador, na que será necesario outorgarllo. Tras estes pasos, presentaranos o formulario axeitado segundo o procedemento, e tras formalizalo, asinarémolo co noso certificado.

    *  Os meus expedientes: permite consultar o estado de tramitación dun expediente, así como as notificacións postas a disposición por vía electrónica.

    *  Axuda á navegación: esta páxina

 

 

Na parte dereita atópase visible a data e hora do sistema, que é a data e hora oficial da sede. Se o reloxo está detido, será necesario premer o botón “Actualizar” para ter a certeza de que está actualizada.

 

Baixo a cabeceira, na parte esquerda atópase un menú lateral que nos permite acceder a diversas páxinas de contidos. Este menú está dispoñible en todas as páxinas.

 

Na parte central da páxina, atopámonos en primeiro lugar coa miga de pan, ou ruta de navegación, que nos permite volver a páxinas anteriores premendo sobre os seus nomes.

 

Baixo a miga de pan, atópase o contido.

 

Na páxina de inicio, e só nela, na parte dereita, atópanse unha serie de banners que enlazan a outras webs de interese, entre elas, a do portal do Ministerio, http://www.mpt.es

 

Na parte inferior da páxina, atópase o pé de páxina, no que aparecen diversas ligazóns de interese, estando entre elas o mapa web, que ofrece un esquema da estrutura de páxinas da sede.